Bendrovė „Globair Lithuania“ (toliau – „Globair“) – daugelyje tarptautinės prekybos sričių veiklą vykdanti bendrovė, kuri siūlo įvairius sprendimus ir siekia palengvinti importo bei eksporto prekybą tarptautinėje rinkoje. Mūsų bendrovė dirba su įvairiausiais produktais, kurie skirti vartotojams, verslo įmonėms ar valdžios institucijoms.

Bendrovė „Globair“ taip pat teikia įvairias paslaugas įmonėms, kurios ieško pagalbos plėtojant prekybą įvairiausiais produktais ir pageidauja patirties bei išsamių žinių apie juos. Mūsų produktai ir paslaugos nepripažįsta valstybių sienų ir įvairių ekonominių zonų – todėl mes užmezgame vis naujus komercinius ir prekybinius ryšius. Mes, bendrovės „Globair“ komanda, nuoširdžiai tikime savo darbo sėkme ir pagrindinį dėmesį skiriame kokybiškų paslaugų teikimui, todėl pagelbėsime visais klausimais, susijusiais su jūsų bendrovės augimu.

Skaityti daugiau

Close
Naudojimo sąlygos

Sveiki atvykę į bendrovės „Globair Lithuania“ (toliau – bendro„Globair“) interneto svetainę. Naršydami ir naudodamiesi šia interneto svetaine, jūs sutinkate laikytis ir nepažeisti toliau išdėstytų naudojimo sąlygų ir nuostatų, kurios kartu su mūsų privatumo politika sąlygoja bendrovės „Globair“ ir jūsų santykius šios interneto svetainės atžvilgiu. Sąvoka „Globair“ ar „mūsų“ arba „mes“ reiškia šios interneto svetainės savininką, kurio buveinė įregistruota Pamėnkalnio g. 25-4, 01113 Vilniuje, Lietuvoje. Sąvoka „jūs“ reiškia šios interneto svetainės lankytoją ar naudotoją. Interneto svetaine galima naudotis laikantis šių sąlygų:

Šios interneto svetainės puslapių turinys skirtas yra tik bendrajai informacijai ir naudojimui. Jis gali būti keičiamas iš anksto neįspėjus.

Nei mes, nei tretieji asmenys neteikiame jokių garantijų dėl šioje interneto svetainėje pateiktos ar siūlomos informacijos ir medžiagos tikslumo, savalaikiškumo, efektyvumo, išsamumo ar tinkamumo konkrečiam tikslui. Jūs pripažįstate, kad tokia informacija ir medžiaga gali būti klaidinga ar netiksli, o mes vienareikšmiai neprisiimame atsakomybės dėl tokių klaidų ar netikslumų tiek, kiek tai yra leidžiama pagal įstatymus.  

Jūs naudojatės šioje interneto svetainėje pateikta informacija ar medžiaga savo rizika, už kurią mes neatsakome. Jūs patys atsakote už tai, kad produktai, paslaugos ar informacija, pateikta šioje interneto svetainėje, atitiktų jūsų konkrečius reikalavimus.

Šioje interneto svetainėje yra medžiagos, kuri priklauso mums arba suteikta mums pagal licenciją. Į šią medžiagą įeina (šis sąrašas yra nebaigtinis) medžiagos dizainas, maketas, išvaizda, atrodymas ir grafika. Draudžiama platinti šią medžiagą, išskyrus platinimą laikantis pranešimo dėl autoriaus teisių, kuris sudaro šių sąlygų ir nuostatų dalį. 

Visi šioje interneto svetainėje atkuriami prekių ženklai, kurie nėra operatoriaus nuosavybė arba nesuteikti jam naudoti pagal licenciją, yra pripažinti šioje interneto svetainėje. 

Neleistinas šios interneto svetainės naudojimas gali tapti pagrindu pareikalauti nuostolių atlyginimo ir (arba) tokie veiksmai gali būti pripažinti nusikalstama veika.

Kartais šioje interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines. Šios nuorodos pateikiamos jūsų patogumui, kad jums būtų lengviau susirasti papildomos informacijos, ir nereiškia, kad mes pritariame ar remiame nurodytas interneto svetaines. Mes neatsakome už nurodytų interneto svetainių turinį. 

Jūs negalite be bendrovės „Globair“ išankstinio raštiško sutikimo sukurti nuorodos į šią interneto svetainę iš kitos interneto svetainės ar dokumento.

Close
Privatumo politika

Privatumo politika


Tai UAB  „Globair Lithuania“ (toliau – „Globair“)internetinės svetainės, kurios pirmojo puslapio domenas yra http://www.glob-air.com, privatumo politika. Ši privatumo politika išdėsto mūsų politiką dėl asmeninės informacijos rinkimo, naudojimo ir atskleidimo, susijusios su šios svetainės naudojimu.


Naudodamiesi šia svetaine http://www.glob-air.com ir pateikdami mums bet kokią asmeninę informaciją, Jūs sutinkate, kad mes naudojame jūsų asmeninę informaciją pagal šios politikos privatumo sąlygas.


Ši privatumo politika yra taikoma surinktai asmeninei informacijai šioje svetainėje, bet ne asmeninei informacijai surinktai kitais būdais, susijusiais su Globair verslo veikla.


Kodėl mes renkame informaciją apie jus?


Asmeninė informacija


Kad galėtumėte naudotis šia internetine svetaine nėra reikalinga jokia papildoma registracija.


Mes renkame Jūsų asmeninę informaciją šiomis aplinkybėmis:


    Kai susisiekiate su mumis, kad pateiktumėte papildomos informacijos

    Kai kandidatuojate dėl darbo pozicijos ar praktikos vietos


Tokiais atvejais mes gauname Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir kitą informaciją, susijusią su Jūsų paklausimu/prašymu. Mes taip pat galime rinkti papildomą asmeninę informaciją iš Jūsų ir kitokiomis formomis šioje svetainėje, per el. pašto korespondencijas ir per kitas interneto priemones. Reikalinga informacija bus minimali, kad Globair galėtų patenkinti Jūsų prašymą. Vietos, kuriose prašoma papildomos informacijos, bus pažymėtos ir tokios informacijos teikimas yra savanoriškas, bet neprivalomas.


Mes nerenkame jokios asmeninės jautrios informacijos, kuri apima duomenis apie: rasę ar etninę kilmę; politines pažiūras; religinius ar kitus panašius įsitikinimus; fizinę ar psichinę sveikatą; seksualinę orientaciją ir pan. Jei savanoriškai pateiksite slaptą asmeninę informaciją, mes manysime, kad Jūs sutinkate ją pateikti siekiant tikslo, dėl kurio ji buvo pateikta.


Techninė informacija


Mes galime rinkti ir techninę informaciją, susijusią su Jūsų apsilankymu šioje svetainėje, kuri savaime niekaip neidentifikuoja Jūsų vardo ar pavardės. Ši informacija gali apimti, pavyzdžiui, jūsų IP (interneto protokolo) adresą, Jūsų lankomus puslapius šioje svetainėje, kitus lankomus puslapius internete, ir kuria naršykle buvo naudojamasi, peržiūrint šią svetainę. Šie techniniai duomenys naudojami įvertinti ir pagerinti šios svetainės efektyvumą, padėti diagnozuoti kylančias problemas, susijusias su mūsų serveriu, taip pat svetainės administravimui, srautų identifikavimui ir vartotojų nustatymui. Mes taip pat galime rinkti kitą ne neasmeninę informaciją šioje svetainėje, pavyzdžiui, svetainės naudojimo aktyvumą, demografinius ar kitus profilio duomenis.


Ar mes naudojame slapukus?


Rinkdami informaciją apie Jus mes naudojame slapukus (ang. cookies). Slapukai yra maži duomenų failai, kurie yra išsiunčiami į Jūsų naršyklę arba susijusias programines įrangas iš interneto serverio ir išsaugomi kompiuterio kietajame diske. Slapukai seka, kur Jūs naršote svetainėje ir ką žiūrite. Tokiu būdu, slapukai gali mums padėti susieti Jūsų naudojimąsi svetaine su Jūsų asmenine informacija. Daugelis kitų interneto svetainių naudoja slapukus labai panašiems tikslams.


Dauguma interneto naršyklių gali būti nustatytos taip, kad galėtų informuoti jus, kada slapukas buvo išsiųstas Jums ir suteikia jums galimybę atsisakyti slapuko. Paprastai po slapuko atsisakymo Jūsų naudojimasis svetaine nebesekamas. Tačiau slapukų atsisakymas, kai kuriais atvejais, gali trukdyti Jums naudotis ar neigiamai paveikti naudojimąsi svetaine, tam tikromis jos sritimis ar funkcijomis.


Asmeninės informacijos naudojimas


Šioje svetainėje surinktą asmeninę informaciją mes naudojame verslo tikslais. Jūsų asmeninė informacija yra naudojama tik konkrečiam tikslui, kuriam ji buvo pateikta, išskyrus tuos atvejus, kai Jūs sutinkate gauti ir kitą informaciją iš Globair.


Jūsų teisės


Jūs turite teisę prašyti prieigos prie asmeninės informacijos, kurią pateikėte http://www.glob-air.com svetainėje, atnaujinti arba ištaisyti savo duomenis, atsisakyti informacijos iš Globair gavimo ar prašyti, kad Jūsų asmeniniai duomenys būtų ištrinti iš mūsų sistemų, rašydami elektroninį laišką adresu info@ glob-air.com bet kuriuo metu. Mes patenkinsime visus tokius prašymus vadovaudamiesi galiojančiais LR įstatymais.


Jei ateityje norite nebegauti reklaminės tematikos laiškų iš mūsų, galite pranešti apie tai, atsiųsdami mums el. laišką adresu info@ glob-air.com, nurodydami savo el. pašto adresą, kuris turi būti pašalintas iš mūsų pašto adresų sąrašo. Tačiau Jūsų prašymas negauti reklaminės informacijos neriboja mūsų bendravimo Jūsų el. paštu kitais klausimais, nesusijusiais reklama ar rinkodara.


Ar mes dalinamės Jūsų asmenine informacija?


Mes galime sudaryti sutartis su kitomis įmonėmis ar asmenimis, kad galėtume išspręsti Jūsų klausimą. Mes galime suteikti tokioms įmonėms prieigą prie jūsų asmeninės informacijos, susijusios su Jūsų užklausos  tikslais, mūsų vardu. Mes taip pat galime pasidalinti savo asmenine informacija su kitomis Globair tinklo įmonėmis, jei tai atitinka Jūsų asmens duomenų rinkimo pagrindą.


Kai reikalinga mes galime atskleisti Jūsų asmeninę informaciją atsakydami į teismo nutarimą, šaukimą į teismą, vyriausybės tyrimą arba kitokio pobūdžio užklausą, kai to reikalauja LR įstatymai.


Mes nesuteikiame informacijos trečiosioms šalims nei savo, nei jų rinkodaros tikslais ir  nesiunčiame tokios informacijos trečiosioms šalims.


Dėl galimų įmonių, susijungimo, pardavimo, valdymo pokyčių, įmonės reorganizavimo ar likvidavimo, mes galime perduoti Jūsų asmeninę informaciją trečiosioms šalims, dalyvaujančioms paminėtoje veikloje.


Sutikimas naudoti Jūsų asmeninius duomenis


Pateikdami asmeninę informaciją šioje svetainėje, Jūs visiškai suprantate ir vienareikšmiškai sutinkate su tokios asmeninės informacijos perdavimu, rinkimu ir apdorojimu, pagal šią nustatytą privatumo politiką.


Norime atkreipti dėmesį, kad šioje svetainėje pateiktiems kitų svetainių adresams ar kitų Globair įmonių kitose šalyse svetainių adresams ši privatumo politika netaikoma. Todėl prieš atskleidžiant savo asmeninę informaciją kitose svetainėse, raginame susipažinti su tų interneto svetainių privatumo politika ir taikymu.


Saugumas


Priimti technologiniai ir veiklos saugumo standartai yra įgyvendinami siekiant apsaugoti asmeninę informaciją nuo praradimo, netinkamo naudojimo, pakeitimo ar sunaikinimo. Visi partneriai, darbuotojai ir kiti susiję asmenys privalo konfidencialiai laikyti asmeninę informaciją ir tik įgalioti darbuotojai turi ilgalaikę prieigą prie tokios informacijos.


Dėl atvirų internetinių tinklų, mes negalime garantuoti, kad informacija, saugoma mūsų serveriuose ar perduodama Jums arba gaunama iš jūsų, bus apsaugota nuo nusikalstamų ir nelegalių veiklų. Naudodamiesi šia svetaine, Jūs pripažįstate, kad suprantate ir sutinkate prisiimti šią riziką.


Kiek laiko mes saugome Jūsų informaciją?


Mes saugome jūsų informaciją tik tokį laiką, kurio reikia jūsų užklausai įvykdyti, ilgiau nei reikalinga Jūsų klausimams ir kitoms užklausoms įvykdyti duomenų nesaugome ir nekaupiame.

Tarptautinis duomenų perdavimas


Informuojame Jus, kad, norėdami teikti Jums paslaugas, galbūt turėsime perduoti jūsų asmeninę informaciją ne ES šalių įmonėms, kurios gali nesuteikti tokios asmeninės informacijos apsaugos lygio, kuris gali būti laikomas lygiaverčiu pagal Europos duomenų apsaugos teisės aktus. Kai Jūsų asmeninė informacija bus perduodama tarptautiniu lygiu, mes imsimės atitinkamų veiksmų, kad užtikrintume jos saugumą ir konfidencialumą pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus.


Privatumo politikos atnaujinimas


Mes galime keisti ar atnaujinti šią privatumo politiką. Galėsite pamatyti, kada paskutinį kartą atnaujinome Privatumo politiką pagal nurodytą atnaujinimo datą. Šios privatumo politikos pakeitimai ir papildymai galioja nuo tos dienos, kai jie yra paskelbti. Atsiradus pakeitimams atidžiai peržiūrėkite šią privatumo politiką, kad tiksliai žinotumėte, kaip keitėsi Jūsų asmeninės informacijos panaudojimas.


Susisiekite


Jei kyla kalusimų dėl to, kaip tvarkome jūsų asmeninę informaciją, galite susisiekti su Valstybine asmens duomenų inspekcija.


Jei turite klausimų apie šią privatumo politiką, galite susisiekti su mumis elektroniniu paštu info@ glob-air.com.


Paskutinį kartą privatumo politika pakeista 2018 m. rugpūčio 2 d.